logo casco

Wat is BK-NU?


BK-NU (Beeldende Kunst Netwerk Utrecht) is de naam van het Utrechtse kunstnetwerk dat zes instellingen voor actuele kunst verenigt, te weten Academiegalerie, BAK, Casco, Expodium, FOTODOK en Impakt. BK-NU heeft haar focus op beeldende kunst, design, mode, mediakunst, documentairefotografie en kunst in de openbare ruimte en bestrijkt zo een breed spectrum binnen de kunstsector in Utrecht.
logo impakt
logo fotodok
De BK-NU-instellingen zijn betrokken bij elkaars programma en bij de positie van de actuele kunst in Utrecht. Ze zijn zich sterk bewust van het belang van verscheidenheid voor een vruchtbaar kunstklimaat in de stad. In het dynamische culturele klimaat van vandaag de dag, waarin samenwerking, innovatie, publieksbereik en –participatie belangrijker zijn dan ooit, willen de instellingen samen meer investeren in zichtbaarheid voor een breed Utrechts publiek en een sterkere betrokkenheid creëren bij hun tentoonstellingen, lezingen, projecten en presentaties. logo expodium
Actuele informatie vindt u op de websites van de verschillende instellingen en op de BK-NU facebookpagina: www.facebook.com/beeldendekunstnetwerkutrecht logo bak
Contact: Teuni Verploegh, medewerker communicatie BK-NU, bknu@bknu.nl, 030-2316125. logo ag